O NÁS

Stavební rozpočty

Pokud potřebujete odhad nákladů plánované rekonstrukce či stavby, provedeme výpočet a ocenění dle ceníku prací.

Stavební rozpočty pro firmy i jednotlivce (rozpočty staveb předběžné, položkové, slepé - zhotovení/ocenění)

 • z dodané projektové dokumentace popř. vlastního zaměření zpracujeme stavební rozpočet
 • v případě slepého rozpočtu plánované zakázky, provedeme jeho ocenění dle platných doporučených cen prací v ČR popř. úpravu dle aktuálních tržních cen
 • na základě těchto podkladů Vám sdělím celkovou cenovou nabídku s termínem dodání

Stavební dozor

Výkon stavebního dozoru spočívá zejména v kontrole a přejímání stavebních prací - dokončených etap stavebních výkonů, kontrole položkových rozpočtů a fakturací, případné kontroly oprávněnosti více a méně prací vzniklých na stavbě.

Když stavíte svépomocí a máte v plánu si co nejvíce prací realizovat sami, ani tak se neobejdete bez stavebního dozoru. Bohužel se často setkávám s lidmi, kteří mají zájem pouze o to, abych jim dal do stavebního deníku a na žádost pro SÚ potvrzení tzv. autorizační kulaté razítko a kontrolovat stavbu nechtějí. To já ovšem z níže uvedených důvodů nedělám. Brát na sebe odpovědnost za stavbu, kterou jsem nikdy neviděl, a dávat kulatá razítka na potkání jsem nikdy dělat nechtěl a nemám to ani v plánu.


Pokud chce mít stavebník jistotu, že svou práci provedl dobře popř. potřebuje některé z níže uvedených věcí, může si mě objednat a já Vám stavební dozor zajistím.

Nabízím tyto služby v oblasti technického-stavebního dozoru popř. odborné vedení stavby "svépomocí"

 • Kontrolu položkového rozpočtu (pokud je zpracován)
 • Kontrola cenové úrovně nabízených služeb a materiálu
 • Individuální kontroly, dohodnuté kontrolní dny
 • Jednání s projektantem, zhotovitelem
 • Přebírání konstrukcí před jejich dalšími konstrukcemi (zakrytí)
 • Provádění kontroly zápisů ve stavebním deníku
 • Kontrola a odsouhlasení soupisů provedených prací (více + méně) jako podklad pro fakturaci dodavatele
 • Kontrola dodržování technologických předpisů, ČSN, dohod dle SoD
 • Přebírání dílčích částí díla i díla jako celku (dle harmonogramu)
 • Soupis případných vad a nedodělků z předávacího protokolu díla
 • Závěrečná kompletace stavby = listy ze stavebního deníku, dokladů od dodavatele stavby (revize, zkoušky, apod.), dokladů od materiálů

Jiří Čablík

Moje dosavadní pracovní náplň je věnována stavební profesi. V oblasti rozpočtů a dozorů působím řadu let jako zaměstnanec ve stavební firmě (stavební technik, stavbyvedoucí, výkonný ředitel, příprava výroby).
Od roku 2019 vykonávám tyto činnosti i na základě živnostenského oprávnění k provozování stavební činnosti - vedlejší činnost OSVČ.

Rozpočty staveb formou nabídek zpracovávám individuálně dle požadavků objednatele (investora) v tržních cenách prací a materiálů a také formou ocenění a úpravou slepých rozpočtů staveb do nabídek.

Vzdělání : 

SPŠ Stavební, 

Autorizovaný technik

ČKAIT 1103247 - autorizace 

v oboru pozemních staveb TP00

©2019 ReHome RDS
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!